Bloggar på svenska

I många år har jag bloggat på engelska eller tyska, på jobbet pratar jag engelska varje dag och hemma pratar vi tyska. Efter ha läst svenska i mer än ett år beslutade jag mig för att skriva den här bloggen på svenska. Min svenska är inte perfekt, i själva verket har jag mycket kvar att lära, men jag tycker att det är en bra tid nu att börja göra detta.

Det finns många anledningar till att jag vill göra det. Först tror jag att det redan finns tillräckligt med engelsk text på nätet. Jag kan inte hoppas att ändra detta, men jag tycker att det är viktigt att ha bloggar på andra språk eftersom inte alla talar engelska. För det andra är jag är irriterad på hur arroganta enspråkiga engelsktalande kan vara ibland. De reser till andra länder och förvänta sig att alla prata engelska omkring dem. För att motverka detta uppmuntrar jag alla att skriva på sitt modersmål eller språket de lär sig.

Fabian
Solms, Germany